Grand Prix Seniorów „ Bieruń 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia Oraz Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego

Składki i opłaty PTT

Składki płatne na konto Okręgu Dolnośląskiego

Numer konta bankowego Okręgu Dolnośląskiego PTT:  PKO BP IV/O Wrocław 68 1020 5242 0000 2502 0164 3436

 

1. Opłata za wydanie numer ID (Klasa H-S, formacje, srebro i złoto, ProAm, Zawodowcy) 20 zł Jednorazowo
2. Składka członka zwyczajnego (Klasa H-S, formacje, srebro i złoto, ProAm, Zawodowcy) 20 zł rok
  Wpis członków zwyczajnych do rejestru zawodników    
3.     Klasy H, Srebro, Złoto, Formacje Bezpłatnie  
4.     Klasy G 20 zł rok
5.     Klasy F-S, Tancerz Pro z pary ProAm 80 zł rok
6.     Klasy G, po 30 czerwca 10 zł rok
7.     Klasy F-S, Tancerz Pro z pary ProAm po 30 czerwca 50 zł rok
8. Wydanie pierwszej książeczki bezpłatnie  
9. Wydanie drugiej książeczki i kolejnych 20 zł  
10. Przywrócenie numeru ID 20 zł  

Wpis nowego zawodnika (uzyskanie członkostwa PTT)

WPIS NOWEGO ZAWODNIKA (UZYSKANIE CZŁONKOSTWA PTT)

DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

KROK 1. Pobrać ze strony www.ptt.wroclaw.pl lub www.taniec.pl DEKLARACJĘ CZŁONKA ZWYCZAJNEGO – (druki do pobrania) – pobierz.

KROK 2. Pobrany druk wydrukować, wypełnić.

KROK 3. 1. Dokonać opłaty: Na konto Okręgu Dolnośląskiego PTT 68 1020 5242 0000 2502 0164 3436 · Składka członka zwyczajnego za ………….rok (imię i nazwisko) – 20zł

WYDANIE PIERWSZEJ KSIĄŻECZKI STARTOWEJ JEST NIEDPŁATNE!

KROK 4. Dokumenty:

  • wypełniona deklaracja,
  • wszystkie dowody opłat (składka członka zwyczajnego, wpis do CBD PTT, wydanie nr ID),
  • informacja od członka wspierającego (trenera) o przynależności zawodnika (rejestracja w CBD PTT, stworzenie pary) należy przesłać na adres

Administratora Okręgu Dolnośląskiego CBD PTT : wroclaw@taniec.pl.