Repertuar rekreacja

Załącznik nr 1

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”Brąz”, „Srebro”, „Złoto”

Okręgu Dolnośląskiego w Tańcu Towarzyskim

 

REPERTUAR – REKREACJA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO – przepisy wchodzą w życie z dniem 11.03.2016 roku.

 

 1. MALUCHY do 7 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – CH – Polka
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – Polka
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. DZIECI MŁODSZE 8-9 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – CH – Polka
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – Polka
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. DZIECI STARSZE 10-11 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. JUNIORZY MŁODSI 12-13 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J

 

 1. JUNIORZY STARSI 14-15 lat
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – WW – Q – S – CH – J


WALC ANGIELSKI Do 7 lat 8-9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ PO KWADRACIE:

Basic Step,

Right Turn (1/4 obr)

 

XXX
SREBRO 1 – 3 of Right Turn (1/4 obr.), Close Change (LF bwd), 4 – 6 of Left Turn (1/4 obr), Close Change(LF fwd),

1 – 3 of Left Turn (1/4 obr) – w rogu sali,

1 – 3 of Natural Turn (kończymy BDC), Outside Change, 1 – 3 of Natural Turn(3/8 obr) Underturned Natural Spin Turn (tylko w rogu sali – zakończone twarzą do ściany)

ZŁOTO Natural Turn (3/8 obr.),

Reverse Turn (3/8 obr.),

Close Change,

Outside Change,

Natural Spin Turn,

Whisk,

Chasse from PP.

 

WALC WIEDEŃSKI Do 7 lat 8-9 lat 10- 11 lat 12-13 lat 14 – 15 lat
BRĄZ XXX
SREBRO XXX – krok wahadłowy

w prawo i w lewo

– Right Turn (1/4 obr)

ZŁOTO XXX – Natural Turn (1/2 obr)

– Krok wahadłowy w prawo i w lewo

Dopuszcza się prezentację po linii tańca, czyli dookoła sali.

 

 

 

 

QUICKSTEP Do 7 lat 8 – 9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ XXX W rozliczeniu SSQQ

Basic Step

Right Turn (1/4 obr)

Propozycje: 1-8 of Basic Step, 2 x Right Turn (1/4 obr)

1-8, 1-4 of Basic Step, 2 x Right Turn (1/4 obrotu), 5-8, 1-4 of Basic Step, 2 x Right Turn (1/4 obrotu), kontynuacja od 5-8, 1-4 of Basic Step

Dopuszcza się prezentację po linii tańca, czyli dookoła sali.

XXX
SREBRO Basic Step

(wzdłuż linii tańca),

4 x Right Turn

(1/4 obr)

4 x Left Turn (1/4 obr)

W rogach sali ilość obrotów dostosować do nowej linii tańca.

Basic Step

(wzdłuż linii tańca),

4 x Right Turn

(1/4 obr)

4 x Left Turn (1/4 obr)

W rogach sali ilość obrotów dostosować do nowej linii tańca.

Dopuszcza się prezentację po linii tańca, czyli dookoła sali.

Quarter Turn to R,

Progressive Chasse,

Natural Pivot Turn

Underturned Natural Spin Turn – tylko w rogu Sali

ZŁOTO Quarter Turn to R,

Progressive Chasse,

Underturned Natural Spin Turn – tylko w rogu Sali

Quarter Turn to R,

Progressive Chasse,

Natural Pivot Turn

Underturned Natural Spin Turn – tylko w rogu sali

Fwd and Bwd Lock

Natural Turn with Hesitation

Chasse Reverse Turn

Bwd. Lock + Tipple Chasse to Right – tylko w rogu Sali

 

 

 

 

 

 

CHA CHA CHA Do 7 lat 8-9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ Time Step,

Close Basic,

New York,

Hand to Hand,

Underarm Turn

Time Step,

Close Basic,

New York,

Hand to Hand,

Underarm Turn

Spot Turns

SREBRO Spot Turns,

Three Cha Cha Cha’s,

Open Basic,

Shoulder to Shoulder,

Krok tańczony po kwadracie (partnerzy w Closed albo Open Position) jako kombinacja: 2 x Fwd. Walk (od LF),

Chasse to L, 2 x Bwd. Walk, Chasse to R

ZŁOTO Fan,

Alemana,

Hockey Stick

Natural Opening Out Movement,

Closed Hip Twist

Open Hip Twist,

Cuban Break,

 

 

 

 

SAMBA Do 7 lat 8-9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ XXX
SREBRO XXX
ZŁOTO XXX Natural Basic Mov.

Reverse Basic Mov.

Side Basic Mov.

Progressive B. Mov.

Outside Basic Mov.

Whisk

Spot Volta (Underarm Turn)

Rythm Bounce

Travelling Volta

Samba Walk in PP

Stationery Samba Walks

Side Samba Walks

Criss Cross Volta

Botafogos to PP and CPP

Reverse Turn

Corta Jaca

 

 

 

 

 

 

 

 

JIVE Do 7 lat 8-9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ XXX Basic in Place,

Basic in Fallaway,

Change of Place R to L,

Change of Place L to R,

Link

Change of Hands behind Back

XXX
SREBRO XXX Basic in Place,

Basic in Fallaway,

Change of Place R to L,

Change of Place L to R,

Link

Change of Hands behind Back

Hip Bump,

Fallaway Throwaway

American Spin

Stop and Go,

 

Basic in Place,

Basic in Fallaway,

Change of Place R to L,

Change of Place L to R,

Link

Hip Bump,

American Spin

Fallaway Throwaway

Change of Hands behind Back Stop and Go,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŁOTO Basic in Place,

Basic in Fallaway,

Change of Place R to L,

Change of Place L to R,

Link

Change of Hands behind Back

Hip Bump,

Fallaway Throwaway

American Spin

Stop and Go,

Promenade Walks

Whip,

Double Cross Whip,

 

Promenade Walks

Whip,

Double Cross Whip,

Whip Throwaway,

Flicks

 

 

 

 

POLKA Do 7 lat 8-9 lat 10 -11 lat 12 -13 lat 14 -15 lat
BRĄZ Trzymanie: Closed albo Open Hold

Figura podstawowa:

Pięta – palce, boczne kroki w podskokach (max 2 takty w jedną stronę),

Klaskanie Clap Hands

Obroty w podskokach The Skip Turn (trzymanie: HACZYK),

Obroty partnerki (partner w miejscu)

Zabrania się tańczenia dookoła sali.

(Literatura: M. Wieczysty, Tańczyć może każdy – zatańczysz jak gwiazdy, AD Oculos, Warszawa – Rzeszów 2006, (Beat Polka s. 355)

XXX
SREBRO Jak wyżej i:

Dopuszcza się możliwość tańczenia dookoła sali.

Krok elementarny

Kroki podstawowe w miejscu w prawo i/lub w lewo

Cwał do przodu

Obrót w prawo

Obrót w lewo

(Literatura: M. Wieczysty, Tańczyć może każdy – zatańczysz jak gwiazdy, AD Oculos, Warszawa – Rzeszów 2006, (Polka s. 335)

XXX
ZŁOTO XXX