Zasady współzawodnictwa w grupach rekreacyjnych

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA       

W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO” Okręgu Dolnośląskiego

 

 1. Rodzaje turniejów tanecznych

Turnieje grup rekreacyjnych.

 

 1. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych
 2. Maluchy do 7 lat – BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO
 3. Dzieci Młodsze 8-9 lat – – BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO
 4. Dzieci Starsze 10-11 lat – BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO
 5. Juniorzy Młodsi 12-13 lat – BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO
 6. Juniorzy Starsi 14-15 lat –    SREBRO, ZŁOTO

 

UWAGA: O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z partnerów.

 

III. Zasady organizowania turniejów tanecznych:

 

 1. Turnieje grup rekreacyjnych odbywają się w kategoriach wiekowych oraz w klasach.

 

 1. Dopuszcza się łączenie następujących kategorii:
 • dopuszcza się do łączenie kategorii Maluchów z Dziećmi Młodszymi w obrębie tych samych klas (repertuar z kategorii Dzieci Młodszych);
 • dopuszcza się łącznie kategorii Dzieci Młodszych z Dziećmi Starszymi w obrębie tych samych klas (repertuar z kategorii Dzieci Starszych)
 • dopuszcza się łączenie kategorii Dzieci Starszych z Juniorami Młodszymi w obrębie tych samych klas (repertuar z kategorii Juniorów Młodszych)
 • dopuszcza się łączenie kategorii Juniorów Młodszych z Juniorami Starszymi w obrębie tych samych klas (repertuar z kategorii Juniorów Starszych)

 

 1. Dopuszcza się tworzenie podkategorii w klasie BRĄZ we wszystkich grupach wiekowych, jeżeli organizator ma życzenie, aby jeden partner tańczył z kilkoma partnerkami, np.10-11 lat BRĄZ grupa 1, 10-11 lat BRĄZ grupa 2, 10-11 lat BRĄZ grupa 3. Podkategorii nie może być więcej niż 3 w jednej grupie wiekowej.

 

 1. W przypadku mniej niż 4 pary w danej kategorii, dopuszcza się łączenie kategorii SREBRO z kategorią ZŁOTO – tworzy się wtedy turniej Otwarty- decyzja należy do Sędziego Głównego na życzenie i w porozumieniu z organizatorem – dzieci tańczą razem, ale ostateczne wyniki są w swoich klasach.

 

 1. Każdy turniej klas rekreacyjnych powinien spełniać następujące warunki:
 • zgłoszenie turnieju do Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PTT zgodnie aktualnymi uchwałami

publikowanymi na stronie Okręgu www.ptt.wroclaw.pl,

 • wniesienie opłaty za zorganizowanie turnieju na konto Okręgu Dolnośląskiego PTT,

w terminie zgodnym z aktualnymi uchwałami publikowanymi na stronie okręgu www.ptt.wroclaw.pl,

 • opłata za zgodę na zorganizowanie turnieju wnoszona jest na konto Okręgu Dolnośląskiego PTT razem ze zgłoszeniem turnieju.
 1. Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT informuje organizatora o wyrażeniu zgody lub jej braku na

przeprowadzenie turnieju.

 1. W regulaminie musi znajdować się uwaga, że turniej w kategoriach rekreacyjnych zostanie rozegrany zgodnie z przepisami: „ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH REKREACYJNYCH KLAS: ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO” Okręgu Dolnośląskiego” opublikowanymi na stronie ptt.wroclaw.pl
 2. Turnieje klas rekreacyjnych ocenia minimum 5-osobowa Komisja Sędziowska i 1-osobowa

Komisja Skrutacyjna, zatwierdzone przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT,

 1. Turnieje turniej klas rekreacyjnych należy przeprowadzać w blokach tanecznych:
 • przerwa między blokami musi wynosić minimum 30 minut (liczy się czas od zakończenia ogłaszania wyników jednego bloku do rozpoczęcia prezentacji par w następnym),
 • w jednym bloku można rozegrać turniej maksymalnie w 10 kategoriach i klasach. Powyższy wymóg uwzględnia również kategorie turniejów towarzyszących (wówczas jedną kategorię rekreacyjną należy traktować, jako jeden styl kategorii sportowej).
 1. Turniej nie może rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 9:00, a zakończyć się nie później niż

o godzinie 19:00

 

 1. Zasady udziału w turniejach grup rekreacyjnych:

 

 1. Tancerze grup rekreacyjnych nie są połączeni w pary.
 2. Tancerze mogą startować w turniejach tanecznych wyłącznie w klasie posiadanej lub wyższej.

Po wystartowaniu w klasie wyższej tancerz automatycznie ją uzyskuje.

 1. W kategoriach dziecięcych dopuszcza się pary jednej płci.
 2. Członek wspierający zgłaszający tancerza do WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH REKREACYJNYCH KLAS: ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO” OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO pobiera ze strony www.ptt.wroclaw.pl KARTĘ TANCERZA KLAS: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO Okręgu Dolnośląskiego”, wypełnia ją i przekazuje tancerzowi.
 3. We wszystkich klasach rekreacyjnych, uczestnik turnieju powinien posiadać kartę tancerza lub dokument tożsamości.
 4. Tancerze klasy „BRĄZ” startujący w turniejach tylko i wyłącznie na terenie Dolnego Śląska nie mają obowiązku posiadania książeczki startowej, nie mają obowiązku posiadania licencji tanecznej, nie mają obowiązku znajdowania się w Centralnej Bazie Danych PTT.
 5. Tancerze startujący dodatkowo w innych okręgach – zgodnie z warunkami startów
  w poszczególnych okręgach tanecznych.
 6. W turniejach tanecznych klas „SREBRO”, „ZŁOTO” mogą startować wyłącznie tancerze, którzy na wniosek członka wpierającego złożyli Deklarację członka zwyczajnego, znajdują się w Centralnej Bazie Danych PTT(posiadają ID PTT, dokonali opłaty za wydanie numeru ID) oraz opłacili składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy;
 7. Uczestnicy w klasach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – są zgłaszani do turnieju poprzez CBD PTT wyłącznie przez członków wspierających PTT.

 

 1. Zasady przeprowadzania w turniejów grup rekreacyjnych:
 1. Turnieje w klasie Brąz:

pary w klasie BRĄZ rozgrywają tylko dwie rundy,

 • pierwsza runda jest rundą rozgrzewkową natomiast druga runda stanowi rundę turniejową, podczas której pary są oceniane,
 • w rundzie turniejowej sędziowie typują 50% par, które uzyskują 1 miejsce, pozostałe pary uzyskują 2 miejsce,
 • przy nieparzystej ilości par typuje się 50% par + jedna para (przykład 5 par w eliminacjach – typuje się 3, przykład 9 par w eliminacjach – typuje się 5),
 • w przypadku występowania remisów, wszystkie pary remisujące również zajmują 1 miejsce.

 

 1. Turnieje w klasach: SREBRO i ZŁOTO:
 • bez względu na liczbę par biorących udział w turnieju, każda para turnieju występuje przynajmniej

dwukrotnie,

 • pary zajmują miejsca I, II, III bez względu na liczbę startujących par ( przy 2 parach miejsce I i II),
 • jeżeli    liczba  startujących  par  nie  przekracza  8,  pary  rozgrywają  dwie rundy,

pierwsza runda jest rundą rozgrzewkową natomiast druga runda stanowi rundę turniejową, podczas której pary są oceniane.

 • na podstawie ocen sędziowskich pary zajmują miejsca I, II, III (podział miejsc w tabeli).

 

System obliczeń: Skating System w turnieju do 8 par

 

FINAŁ (ilość par) 3 4 5 6 7 8
ilość miejsc I 1 1 1 1 2 2
ilość miejsc II 1 1 2 2 2 2
ilość miejsc III 1 2 2 3 3 4

 

 • jeżeli w turnieju startuje więcej niż 8 par, pary rozgrywają trzy rundy: rundę rozgrzewkową, ćwierćfinał i półfinał.
 • pierwsza runda jest dla wszystkich par rundą rozgrzewkową,
 • w ćwierćfinale, sędziowie typują do półfinału 2/3 par (tabela),

 

ilość par

startujących

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
ilość par

typowanych

6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 20

 

 • pary, które nie uzyskały kwalifikacji do półfinału zajmują miejsce III,
 • w półfinale sędziowie typują do finału 50% par występujących w półfinale (w przypadku nieparzystej ilości 50% +1),
 • pary, które na podstawie typowań sędziowskich uzyskały kwalifikację do finału

automatycznie uzyskują miejsce I,

 • pary, które zakończyły rywalizację w półfinale uzyskują miejsce II,
 • w przypadku występowania remisów, do następnej rundy należy zakwalifikować wszystkie pary

remisujące,

 • w przypadku wystąpienia remisu w finale, pary remisujące zajmują to samo miejsce,
 • w związku z remisami, zmianie ulegnie podział miejsc I, II, III na korzyść par remisujących.

 

 1. Wszystkie pary otrzymują dyplomy i upominki.
 2. Zabrania się przeprowadzania dogrywek.
 3. Wyniki turnieju nie są upubliczniane.
 4. Wgląd do pełnych wyników turnieju ma wyłącznie Sędzia Główny.

 

 1. Zasady zdobywania wyższych klas tanecznych.

 

 1. Od decyzji członka wpierającego (trenera) zależy, od której klasy („BRĄZ”, „SREBRO ”, „ZŁOTO ”) tancerz zacznie startować w turniejach,
 2. Tancerz startując w turnieju danej klasy automatycznie ją uzyskuje,
 3. W dowolnym momencie członek wspierający (trener) ma prawo do przeklasyfikowania tancerza do klasy wyższej od posiadanej,
 4. Członek wspierający (trener) ma obowiązek poinformowania o zmianie klasy tancerza Administratora Okręgowego PTT,
 5. Członek wspierający (trener) ma obowiązek wpisania nowej klasy tancerzowi do karty tancerza.

 

VII.  Zapisy w Kartach Tancerza Klas: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO Okręgu Dolnośląskiego.

 1. Wpisów zajętych przez tancerza lokat w kartach tancerza dokonuje komisja skrutacyjna turnieju
 2. Wpisów nowej klasy tancerza dokonuje komisja skrutacyjna turnieju lub członek wspierający (trener).

 

 

VIII. Klasy taneczne i obowiązujące w nich tańce w turniejach grup rekreacyjnych:

 1. MALUCHY do 7 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – CH – Polka
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – Polka
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. DZIECI MŁODSZE 8-9 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – CH – Polka
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – Polka
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. DZIECI STARSZE 10-11 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – Q – CH – J

 

 1. JUNIORZY MŁODSI 12-13 lat
 • Klasa „BRĄZ” w kombinacji WA – Q – CH – J
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J

 

 1. JUNIORZY STARSI 14-15 lat
 • Klasa „SREBRO” w kombinacji WA – WW – Q – CH – J
 • Klasa „ZŁOTO” w kombinacji WA – WW – Q – S – CH – J

 

 1. Repertuar taneczny
 2. Wykaz figur – załącznik nr 1

 

 1. Przekroczenie repertuaru:
 • pary przekraczające repertuar otrzymują od sędziów literkę „R” na karcie sędziowskiej. W rundach

eliminacyjnych nie mogą być typowane do następnej rundy, a w finale muszą być sędziowane na ostatnie miejsce;

 • w przypadku, gdy co najmniej trzech sędziów stwierdzi przekroczenie repertuarowe w czasie jednej

rundy, para zostaje zdyskwalifikowana;

 • para zdyskwalifikowana zajmuje miejsce ostatnie dla danej klasy (II w klasach BRĄZ, a III w

klasach SREBRO i ZŁOTO)

 

 1. Stroje taneczne

– obowiązuje jeden strój do obu stylów tanecznych we wszystkich kategoriach wiekowych;

– wytyczne w zakresie kroju i ozdób – zgodne z przepisami PTT we wszystkich kat. wiekowych;

– w kategorii juniorów starszych – stroje bez większych ozdób. Partnerki – stroje jednoczęściowe

(bez golizn). Poza tym jednak nie określa się specjalnych ograniczeń.

Klasa BRĄZ

Chłopcy:

Długie spodnie dowolnego koloru, koszula dowolnego koloru, dozwolona dowolna muszka i dowolny krawat. Strój ma mieć charakter galowo – estradowy. Zabronione są materiały błyszczące, cekiny, kamienie itp. Buty dowolne, w przypadku butów tanecznych obowiązuje uniwersalny najniższy obcas.

Dziewczęta:

Dowolna sukienka lub spódnica, dowolna bluzka, dekoracje we włosach zabronione, wszystko bez błyszczących dodatków. Zabronione są materiały błyszczące, cekiny, kamienie itp. Buty dowolne, w przypadku butów tanecznych obowiązuje obcas do 3 cm.

 

Klasy: SREBRO, ZŁOTO.

Chłopcy:

Granatowe lub czarne spodnie, biała koszula, muszka lub krawat.

Buty dowolne, w przypadku butów tanecznych obowiązuje uniwersalny najniższy obcas.

Dziewczęta:

Strój galowy (bluzka trykotowa lub podkoszulek (T shirt), spódnica, lub prosta jednokolorowa sukienka (niekoniecznie turniejowa)

Dopuszcza się spódnice dowolnego koloru

 

 1. Tempa utworów obowiązujące w poszczególnych tańcach (zaleca się niższe wartości):

(WA) walc angielski ———– 28-30

(WW) walc wiedeński ——— 56-58

(Q) quickstep——————– 48-50

(S) samba ———————— 48-50

(CH) cha-cha——————– 28-30

(J) jive—————————- 40-42

(Pol) polka ———————- 58-60

 

Uwagi końcowe:

W przypadkach nieujętych niniejszymi przepisami każdorazowo decyduje Zarząd Okręgu Dolnośląskiego.

Powyższe Przepisy Rekreacji w Okręgu Dolnośląskim wchodzą z dniem 11.03.2016 r.